15 stycznia 2023

Ransomware w placówce medycznej w Otwocku

W wyniku incydentu, o którym poinformowano 15 stycznia br., w ręce przestępców trafiły wrażliwe dane pacjentów ośrodka medycznego z Otwocka. Przestępcy zaszyfrowali dane osobowe i kontaktowe, w tym numery PESEL oraz wyniki badań i dokumentację medyczną, pacjentów korzystających z usług centrum w latach 2018 - 2023.

Jak zwraca uwagę ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Stormshield sektor zdrowia niezmiennie pozostaje w obszarze zainteresowania przestępców, a ich działania są coraz bardziej wyrafinowane. Motywacją dla nich jest właśnie chęć kradzieży lub blokady danych, bez których zaatakowany podmiot nie może funkcjonować. Każda przerwa w działalności np. szpitala może mieć konsekwencje dla zdrowia i zagrażać życiu pacjentów. Niesie także poważne konsekwencje finansowe i reputacyjne.

Skuteczność ataków cybernetycznych na placówki ochrony zdrowia może wynikać z przypadku, bo przestępcy automatyzują swoje działania szukając słabych punktów u wielu potencjalnych ofiar np. z wykorzystaniem malware. Nie bez znaczenia jest tu jedna fakt, że instytucje te nie posiadają odpowiednich zasobów IT, a ich pracownicy nie zawsze są świadomi cyberniebepieczeństw. To sprawia, że stosunkowo łatwo złamać ich zabezpieczenia lub zmusić pracownika do czynności, które w końcowym rezultacie mogą spowodować katastrofę. Opisywany przykład jest tego dobitnym dowodem. Miejmy świadomość, że hakerzy intensyfikują swoją działalność w sektorze zdrowia i poszukują nowych form nacisku na swoje ofiary, aby zmusić je do zapłacenia okupu.

Takim przykładem, który jak oceniam uzupełni a czasami zastąpi szyfrowanie danych, jako skuteczny motywator do płacenia okupów, będzie narażanie na szwank reputacji ofiar. Także w sektorze zdrowia, a może nawet przede wszystkim w nim, reputacja ma swoją wartość. Do tego dojdzie większa świadomość ludzi, którzy jak można się spodziewać, będą podejmować kroki prawne domagając się odszkodowań za straty na jakie zostali narażeni

Aleksander Kostuch,
inżynier Stormshield, europejskiego lidera branży bezpieczeństwa IT

Ataki na sektor zdrowia poza ryzykiem utraty twarzy i paraliżem funkcjonowania może prowadzić również do poważnych szkód finansowych. Dotyczy to nie tylko oczekiwania okupu czy kar finansowych ze strony organów dbających o przestrzenie prawa w zakresie przetwarzania informacji wrażliwych. Pacjenci, coraz bardziej świadomi swoich praw, mogą dochodzić odszkodowań.

Na początku 2021 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych nakazał przedsiębiorcy z sektora ochrony zdrowia zawiadomienie jego pacjentów o naruszeniu ich danych osobowych oraz przekazanie im zaleceń dotyczących zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków incydentu. Zobligowany do działania podmiot nie wykonał zaleceń i w efekcie została na niego nałożona kara w wysokości 85 tys. złotych. (źródło: 2021.07.29-Rejestr-kar-pienieznych-Prezesa-UODO).

Polska ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje mniejsze niż w innych krajach kary dla podmiotów sektora finansów publicznych. W przypadku szpitali w wysokości do 100 000 złotych. Wciąż jednak to znacząca kwota dla budżetu każdej placówki medycznej. Problem należy również analizować uwzględniając aspekt odszkodowań. Pacjenci, których dane zostały naruszone mogą składać pozwy sądowe, w których będą dochodzić zadośćuczynienia skutków cyberataków, które dotkną ich osobiście

Aleksander Kostuch,
inżynier Stormshield, europejskiego lidera branży bezpieczeństwa IT

Dlatego tak istotna jest dbałość o zabezpieczenia systemu IT i infrastruktury, z której korzystają placówki medyczne.

Każdy kto systematyczne wdraża środki w obszarze bezpieczeństwa IT zniechęca napastników. Póki co mają oni do dyspozycji wiele celów, które nie stosują takich rozwiązań, co sprawia, że w ich przypadku szanse powodzenia ataku są dużo większe. Bilans ryzyka i potencjalnych korzyści skłania cyberprzestępców do szukania szansy w pierwszej kolejności właśnie w takich miejscach

Aleksander Kostuch,
inżynier Stormshield, europejskiego lidera branży bezpieczeństwa IT

Źródło:
http://www.tw-med.pl/?page_id=717
https://sekurak.pl/ransomware-w-placowce-medycznej-w-otwocku-objete-incydentem-dane-pacjentow-z-5-lat-w-tym-dane-kontaktowe-wyniki-badan-dokumentacja-medyczna/

Piotr Zielaskiewicz

Piotr Zielaskiewicz
senior product manager STORMSHIELD

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
zielaskiewicz.p@dagma.pl
32 259 11 38