26 września 2022

Stormshield Management Center: Dostępna jest nowa wersja oprogramowania w wersji 3.3

Stormshield opublikował nową wersję SMC w wersji 3.3. Wersja ta optymalizuje proces analizy incydentów i ułatwia proces aktualizacji wszystkich firewalli podłączonych do SMC. Ponadto nowa wersja umożliwia uruchomienie Stormshield Management Center w zaufanym środowisku chmurowym 3DS OUTSCALE.

Łatwe uruchomienie SMC w zaufanym środowisku

  • Możliwe jest uruchomienie SMC na certyfikowanej usłudze chmurowej 3DS OUTSCALE
  • Zoptymalizowane koszty infrastruktury i utrzymania
  • Bezpieczeństwo danych dzięki Europejskiej platformie

Utrzymuj wszystkie swoje firewalle zawsze aktualne

  • W prosty sposób zarządzaj środowiskiem z utrudnionym dostępem do Internetu
  • Automatyczna synchronizacja przy ponownym podłączeniu firewalla do SMC

Zaoszczędź swój czas na analizie incydentów

  • Bezpośrednie połączenie z SMC do Stormshield Log Supervisor umożliwia szybki dostęp do wszystkich zdarzeń
  • Bezpośredni dostęp do wybranych logów z konkretnego firewalla

Więcej informacji

Stormshield Management Center

Piotr Zielaskiewicz

Piotr Zielaskiewicz
senior product manager STORMSHIELD

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
zielaskiewicz.p@dagma.pl
32 259 11 38