21 listopada 2022

Tylko teraz Stormshield Log Supervisor za 480 euro na rok!

Tylko teraz możesz kupić Stormshield Log Supervisor w wyjątkowo niskiej cenie za 480 EUR netto na rok! To nawet 1200 EUR netto mniej w stosunku do poprzedniej ceny (liczone dla modelu SN1100).

Stormshield Log Supervisor (SLS) to zaawansowane narzędzie do analizy i przeglądania logów, które możesz wykorzystać do optymalizacji swoich zadań wyszukiwania i szybkiego reagowania na incydenty. Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem SLS zapewnia ujednoliconą prezentację logów z firewall’i SNS. Stormshield Log Supervisor powstał przy współpracy z LogPoint, europejskiego lidera w zakresie rozwiązań SIEM. Narzędzie spełnia wymogi prawne i rozwiązuje problemy związane z długoterminowym przechowywaniem i zarządzaniem logami.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym narzędziem:

Piotr Zielaskiewicz

Piotr Zielaskiewicz
senior product manager STORMSHIELD

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
zielaskiewicz.p@dagma.pl
32 259 11 38