Statyczna rezerwacja IP dla wielu obiektów

firmware 4.x firmware 3.x Sieć i routing

 

Włączenie z poziomu interfejsu graficznego statycznej rezerwacji w serwerze DHCP dla bardzo dużej ilości adresów IP, może być czasochłonne. Możemy ten proces przyśpieszyć z poziomu SSH, edytując odpowiedni plik konfiguracji.

Jeżeli nie mamy jeszcze dodanej bazy obiektów, dla których chcemy włączyć statyczną rezerwację to pomóc nam w tym może następująca instrukcja: Import dużej ilości obiektów.

W przypadku gdy obiekty mamy już dodane - podłączamy się do naszego urządzenia poprzez SSH, np. za pomocą narzędzia PuTTy

Pierwszym krokiem, który należy wykonać to utworzenie kopii zapasowej pliku, który chcemy edytować. W przypadku pomyłki, będziemy mogli w szybki sposób przywrócić urządzenie do stanu sprzed zmian:

cp ConfigFiles/dhcp ConfigFiles/dhcp.backup

Następnie edytujemy plik za pomocą poniższej komendy:

joe ConfigFiles/dhcp

Część, która nas interesuje to sekcja [HOST], która odpowiada konfiguracji statycznej rezerwacji IP:

1) Włączenie statycznej rezerwacji przy wykorzystaniu zdefiniowanego przez nas szablonu

Urządzenie Stormshield pozwala nam na przygotowanie szablonu dla wpisów DHCP, który później możemy powielać w naszej konfiguracji:

Późniejsze wykorzystywanie tych wpisów znacznie ułatwi nam pracę, ponieważ wystarczy że wpiszemy w pliku konfiguracyjnym nazwy obiektów. Każdy obiekt zaczynamy od nowej linii. Przykład poniżej:

Po wprowadzeniu wpisów, zapisujemy konfiguracją za pomocą kombinacji klawiszy CTRL + K + X, a następnie wykonujemy restart usługi DHCP za pomocą poniższego polecenia:

endhcp

Jeżeli poprawnie dodaliśmy wpisy to wykonanie powyższego polecenia, nie zakończy się żadnym błędem.

UWAGA!
W przypadku problemów wykonujemy polecenie
cp ConfigFiles/dhcp.backup ConfigFiles/dhcp

2) Włączenie statycznej rezerwacji bez wykorzystania szablonu

W przypadku, gdy chcemy dodać wpisy do statycznej rezerwacji IP, które nie pokrywają się z utworzonym szablonem - musimy ręcznie przygotować wpisy, które później dodamy do pliku konfiguracyjnego.

Struktura wpisów wygląda następująco:

Obiekt_reprezentujacy_adres_IP,Obiekt_reprezentujący_bramę,
dns1=obiekt_reprezentujący_serwer_DNS,dns2=obiekt_reprezentujący_alternatywny_serwer_DNS,
domain-name=nazwa_domeny

Przykład:

Komputer_kierownika,Brama,
dns1=Serwer_DNS,dns2=Alternatywny_Serwer_DNS,
domain-name=Nazwa.Domeny

Jak można zauważyć, powyższa struktura jest złożona i łatwo popełnić błędy. Jeżeli chcemy uniknąć pomyłki, najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze przygotowanie konfiguracji w edytorze tekstu, a następnie jej przekopiowanie (prawy przycisk myszy) do pliku konfiguracyjnego:

Po wklejeniu konfiguracji, zapisujemy plik za pomocą kombinacji klawiszy CTRL + K + X, a następnie restartujemy usługę DHCP za pomocą poniższego polecenia:

endhcp

Jeżeli poprawnie dodaliśmy wpisy to wykonanie powyższego polecenia, nie zakończy się żadnym błędem.

UWAGA!
W przypadku problemów wykonujemy polecenie
cp ConfigFiles/dhcp.backup ConfigFiles/dhcp

UWAGA!
Firma DAGMA, dystrybutor rozwiązań STORMSHIELD w Polsce, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do materiałów i instrukcji, jednak wykonywanie jakichkolwiek ręcznych zmian w plikach konfiguracyjnych jest niewspierane. W przypadku wystąpieniu problemów podczas wykonywania zmian, nie będziemy w stanie pomóc.