Aktualizacja licencji na urządzeniu Stormshield

firmware 3.x Administracja

 

Licencję na urządzeniu Stormshield możemy zaktualizować na dwa sposoby:

  1. Sprawdzenie dostępności nowej licencji na urządzeniu.
  2. Import pliku licencyjnego do urządzenia.

Sposób 1. Sprawdzenie dostępności nowej licencji na urządzeniu.

Jeżeli chcemy zaktualizować licencję z poziomu urządzenia, to musimy przejść do zakładki Ustawienia systemowe -> Licencje. W pierwszej kolejności klikamy przyciski Sprawdzenia dostępności nowej licencji, co spowoduje wyszukanie nowej licencji. Następnie, by wyszukaną licencję aktywować, klikamy przycisk Aktywacji nowej licencji.

Sposób 2. Import pliku licencyjnego do urządzenia.

Plik licencyjny pobieramy ze strefy klienta (https://mystormshield.eu).

Po zalogowaniu w strefie klienta należy przejść do menu Product -> Licenses -> Product management:

Następnie w otwartej zakładce wybieramy numer seryjny naszego zarejestrowanego urządzenia

Aby pobrać plik licencyjny klikamy w odnośnik reprezentowany naszym numerem seryjnym w sekcji License file:

Po wykonaniu powyższych czynności, logujemy się do naszego urządzenia. W zakładce Ustawienia systemowe -> Licencje importujemy pobrany wcześniej plik licencyjny