Aktualizacja licencji na urządzeniu Stormshield

firmware 3.x Administracja

 

Licencję na urządzeniu Stormshield możemy zaktualizować na dwa sposoby:

  1. Aktualizacja bezpośrednio przy wykorzystaniu urządzenia,
  2. Aktualizacja licencji poprzez import pliku licencyjnego

Sposób 1. Aktualizacja bezpośrednio przy wykorzystaniu urządzenia

Jeżeli chcemy zaktualizować licencję z poziomu urządzenia to musimy przejść do zakładki Ustawienia systemowe -> Licencje, gdzie należy najpierw nacisnąć przyciski Sprawdzenia dostępności nowej licencji, co spowoduje wyszukanie nowej licencji. Następnie, by wyszukaną licencję aktywować, należy wcisnąć przycisk Aktywacji nowej licencji.

Metoda 2. Aktualizacja licencji poprzez import pliku licencyjnego

Aby zaimportować nowy plik licencyjny do urządzenia należy w pierwszej kolejności zalogować się do strefy klienta (https://mystormshield.eu).

Po zalogowaniu w strefie klienta należy przejść do menu Product -> Licenses -> Product management:

Następnie w otwartej zakładce wybieramy numer seryjny zarejestrowanego urządzenia

Aby pobrać plik licencyjny klikamy w odnośnik reprezentowany naszym numerem seryjnym w sekcji License file:

Po wykonaniu powyższych czynności, logujemy się do naszego urządzenia, a następnie w zakładce Ustawienia systemowe -> Licencje importujemy pobrany wcześniej plik licencyjny