Import certyfikatu SSL Proxy na stacjach roboczych z systemem Microsoft® Windows oraz w przeglądarce Mozilla Firefox

firmware 3.x SSL Firewall i NAT Firefox

 

Podczas stosowania mechanizmu SSL Proxy użytkownicy zamiast oryginalnego certyfikatu w swoich przeglądarkach otrzymują certyfikat podpisany przez centrum certyfikacji znajdujące się na urządzeniu.

W związku z tym, że urząd certyfikacji używany przez urządzenie nie jest zaufany dla naszych stacji roboczych należy wskazać go jako urząd zaufany – w tym celu konieczne jest zaimportowanie go na każdej stacji roboczej.

Aby zaimportować urząd certyfikacyjny z urządzenia NETASQ/Stormshield do systemu operacyjnego należy najpierw pobrać plik z urzędem certyfikacyjnym, który jest wykorzystywany przez urządzenie w celu deszyfracji ruchu SSL - domyślnie jest to "SSL proxy default authority".

W celu jego wyeksportowania należy przejść w menu urządzenia do Obiekty -> Certyfikaty - PKI, a następnie wskazać Urząd Certyfikacji (standardowo jest to "SSL proxy default authority") i wybrać opcję Pobierz. Plik należy pobrać w formacie DER:

Import certyfikatu na stacji roboczej z systemem Microsoft® Windows

Po pobraniu pliku DER proszę uruchomić go na komputerze z systemem Windows (poprzez dwukrotne kliknięcie). Następnie powinien uruchomić się kreator importu certyfikatów, w którym należy zaznaczyć lokalizację przechowywania:

Następnie należy umieścić wskazany certyfikat w magazynie Zaufane główne urzędy certyfikacji:

W ostatnim kroku należy zaakceptować dodany certyfikat klikając przycisk Zakończ:

Import certyfikatu w przeglądarce Mozilla Firefox

Większość obecnych na rynku przeglądarek Internetowych korzysta z systemowego magazynu certyfikatów (mi. Internet Explorer, Google Chrome, Opera itd.). Wyjątkiem jest przeglądarka Mozilla Firefox, która posiada własny magazyn z certyfikatami.

W tej sytuacji konieczne jest zaimportowanie certyfikatu SSL Proxy bezpośrednio w ustawieniach tejże przeglądarce.

W tym celu należy przejść do przeglądarki Mozilla Firefox i rozwinąć z prawej stronie menu, a następnie wybrać Opcje. Następnie w przeglądarce wpisujemy Certyfikaty i klikamy w Wyświetl certyfikaty:

Następnie należy wskazać pobrany wcześniej z urządzenia certyfikat w formacie DER poprzez wybranie przycisku Importuj…. Przy imporcie należy zaznaczyć interesujące nas opcje:

UWAGA

Firma DAGMA, dystrybutor rozwiązań STORMSHIELD w Polsce, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do materiałów i instrukcji produktów firm trzecich oraz możliwości ich integracji z rozwiązaniami firmy STORMSHIELD jednak nie odpowiada za świadczenie wsparcia technicznego dla tych produktów.

System Windows oraz przeglądarka Mozilla Firefox nie są produktami firmy STORMSHIELD.