Konfiguracja interfejsów PPPoE

firmware 3.x Sieć i routing

 

Pełna konfiguracja interfejsu PPPoE składa się z trzech elementów:

  1. Dodanie interfejsu PPPoE
  2. Konfiguracji routingu
  3. Konfiguracji polityki NAT

1. Dodanie interfejsu PPPoE

Konfigurację rozpoczynamy od przejścia do zakładki Konfiguracja sieci -> Interfejsy, gdzie w górnej części menu klikamy w przycisk Dodaj i wybieramy pozycję Modem (3G, PPPoE, PPTP, PPP) z listy rozwijanej.

Kreator konfiguracji modemu składa się z kilku okien. W pierwszym z nich należy nadać nazwę tworzonego przez nas interfejsu. W naszym przypadku otrzyma nazwę PPPoE. Kreator dodatkowo umożliwia nadanie opisu interfejsu, jak i koloru jego prezentacji.

W następnym oknie należy wybrać Typ połączenia oraz Interfejs Dialup, do którego fizycznie zostanie podpięty interfejs PPPoE. W naszym przypadku w części typ wskazujemy PPPoE oraz interfejs out, do którego podepniemy naszego dostawcę.

Zaznaczając opcję Pobierz adresy serwerów DNS, urządzenie automatycznie pobierze sobie od dostawcy adresy serwerów DNS od dostawcy.

W trzecim oknie, należy uzupełnić formularz o poświadczenia, które otrzymaliśmy od dostawcy:

Wygląd przedostatniego okna kreatora zależy od tego czy posiadamy już skonfigurowaną bramę domyślną na naszym urządzeniu.

Jeżeli bramy domyślnej jeszcze nie mamy, urządzenie pozwoli nam na jej automatyczną konfigurację poprzez wybranie opcji Tak.

W przypadku gdy bramę domyślną już posiadamy, urządzenie pozwoli nam na:

a) Automatyczne skonfigurowanie interfejsu PPPoE jako łącza głównego. Wybranie tej opcji spowoduje automatyczne utworzenie się obiektu typu Router, czyli obiektu wykorzystywanego w przypadku posiadania wielu dostawców sieci oraz wskazaniu bramy dla interfejsu PPPoE jako bramy głównej.

UWAGA!

Wybranie tej opcji może powodować problemy w działaniu dostępu do sieci Internet do czasu zakończenia konfiguracji.

b) Automatyczne skonfigurowanie tworzonego przez nas interfejsu PPPoE jako łącza zapasowego.

Wybranie tej opcji spowoduje automatyczne utworzenie się obiektu typu Router, czyli obiektu wykorzystywanego w przypadku posiadania wielu dostawców sieci oraz wskazaniu bramy dla interfejsu PPPoE jako bramy zapasowej.

c) Niekonfigurowanie routingu.

Więcej informacji na temat Routingu oraz obiektu typu Router można uzyskać w punkcie 3 instrukcji: Konfiguracja wielu dostawców internetowych

Na potrzeby instrukcji Routing zostanie skonfigurowany ręcznie.

Ostatnie okno kreatora wyświetla nam podsumowanie tworzonego przez nas interfejsu. Kreator zamykamy za pomocą przycisku Zakończ, a następnie zapisujemy konfigurację.

Skonfigurowany interfejs PPPoE będzie się prezentował następująco:

2. Konfiguracja Routingu

Po skonfigurowaniu interfejsu, należy wskazać w konfiguracji routingu bramę domyślną, do której będą wysyłane pakiety. W tym celu przechodzimy do zakładki Konfiguracja sieci -> Routing.

Urządzenie Stormshield podczas tworzenia interfejsu PPPoE, automatycznie tworzy również obiekt, który reprezentuje bramę dla tego interfejsu. Nazwa bramy zależna jest od nazwy interfejsu.

Przykładowo, jeżeli skonfigurowaliśmy interfejs PPPoE o nazwie PPPoE, urządzenie utworzy obiekt Firewall_PPPoE_Peer, którym reprezentowana jest brama.

W związku z powyższym, w części Brama domyślna (router), wskazujemy obiekt Firewall_PPPoE_Peer.

3. Konfigurowanie polityki NAT

W ostatnim kroku należy utworzyć politykę NAT, która będzie zamieniała prywatne adresy IP hostów w sieci wewnętrznej, na publiczny adres IP. W tym celu przechodzimy do sekcji Polityki ochrony -> Firewall i NAT, a następnie do zakładki NAT.

Utworzona reguła powinna wyglądać następująco: