Konfiguracja URL Filteringu na urządzeniu NETASQ / Stormshield

firmware 3.x Firewall i NAT URL Filtering

 

URL Filtering na urządzeniu Stormshield będzie wykorzystywany w celu zdefiniowania na które strony internetowe użytkownicy mogą wchodzić, a które mają być dla nich niedostępne.

Dla każdej reguły w module Firewall wychodzącej do Internetu w ramach protokołu http można uruchomić taką analizę. W tym celu należy wybrać regułę w ramach której ruch ma być dodatkowo analizowany np.:

W wybranej regule przechodzimy do kolumny Polityki filtrowania i wybieramy jeden z 10 dostępnych profili dla filtrowania URL:

Na powyższym przykładnie wybrany został profil URLFilter_00. W celu zdefiniowania które strony internetowe powinny być zablokowane przechodzimy w menu głównym do Polityki ochrony -> Filtrowanie URL, gdzie wybieramy wcześniej wskazany przez nas profil (URLFilter_00). Na poniższym przykładzie zablokowane zostały strony w kategoriach pornografia oraz hazard:

Dla każdej z blokowanych kategorii możemy przypisać jedną z czterech stron blokowania (00 – 03).

Użytkownik przy próbie uzyskania dostępu do zablokowanej strony zobaczy następującą stronę blokowania:

Komunikaty możemy dowolnie modyfikować przechodząc do zakładki Strona blokowania http proxy w menu Administracja -> Komunikaty proxy, gdzie należy kliknąć w przycisk Edytuj:

Urządzenie umożliwia również definiowanie własnych kategorii. Definiować własne kategorie możemy w zakładce Klasyfikacja własna w menu Obiekty -> Klasyfikacja URL.