Migracja do nowej maszyny wirtualnej (EVA) oraz aktualizacja do firmware 3.8

firmware 3.x Administracja

 

Wraz z aktualizacją firmware do wersji 3.8 zmianie ulega nazwa oraz sposób licencjonowania maszyn wirtualnych Stormshield. Proces aktualizacji został opisany w 3 krokach, które można znaleźć w dalszej części niniejszej instrukcji.

W celu przygotowania aktualizacji pobierz ze strefy klienta https://mystormshield.eu następujące elementy:

  • Plik aktualizacji w wersji 3.8 lub wyższej (sekcja Downloads -> Downloads > Stormshield Network Security -> Firmware -> 3.x),
  • Nowy plik aktywacyjny (sekcja Products -> Product management).

W następnym kroku należy wykonać kopię bezpieczeństwa posiadanej maszyny lub snapshot celem zabezpieczenia procesu aktualizacji.

1. Aktualizacja Firmware:

Po wykonaniu kroków przygotowawczych można przejść do procesu aktualizacji oprogramowania w posiadanej maszynie. W tym celu zaloguj się do urządzenia za pomocą WebGUI, przejdź do zakładki Ustawienia systemowe -> System -> Aktualizacja systemu i wskaż pobrany wcześniej plik *.maj. Następnie naciśnij przycisk Aktualizuj system. W tym momencie rozpocznie się aktualizacja urządzenia co wiąże się z jego ponownym uruchomieniem. Po aktualizacji należy ponownie zalogować się do interfejsu.

2. Zmiana parametrów fizycznych maszyny:

W kolejnym kroku wyłącz maszynę (opcja Zatrzymaj w sekcji Ustawienia systemowe -> System -> Konfiguracja) i zmień ilość pamięci RAM zgodnie z poniższą tabelą:

Po zmodyfikowaniu ilości przydzielonej pamięci RAM uruchamiamy maszynę wirtualną.

3. Aktywacja maszyny EVA:

Po migracji firmware konieczne jest wykonanie aktywacji nowej maszyny (EVA). W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia systemowe -> System -> Aktualizacja systemu i wskaż pobrany wcześniej plik aktywacyjny (vminit) z rozszerzeniem *.maj. Po naciśnięciu przycisku Aktualizuj maszyna wirtualna zostanie aktywowana, co kończy się ponownym uruchomieniem maszyny. Jeżeli po aktywacji w konsoli wirtualizatora widzimy prawidłowo zakończone uruchamianie maszyny, a w przeglądarce w dalszym ciągu widoczny jest pasek postępu, należy odświeżyć stronę przeglądarki i zaakceptować nowy certyfikat.

Po przeprowadzeniu aktywacji maszyna wirtualna powinna zmienić swoją nazwę i model: