Problem z działaniem narzędzia Płatnik

firmware 3.x Administracja

 

Jeżeli podczas korzystania z narzędzia Płatnik występują problemy, a w logach urządzenia pojawia się komunikat „Possible buffer overflow in HTTP request” oznacza to, że komunikacja używa dłuższych adresów URL lub większych nagłówków http niż przewiduje to standard RFC.

Aby zwiększyć te parametry na urządzeniu i jednocześnie umożliwić komunikację przechodzimy do Kontrola aplikacji -> Analiza protokołów, a następnie dla protokołu http na odpowiednim profilu (domyślnie na profilu 01) ustawiamy następujące wartości dla parametrów:

Długość URL (domena + ścieżka) :4096
Maksymalna długość dla parametru (po "?") :4096
Całkowita długość URL (URL + parametry) : 4096

Liczba bajtów dla pola AUTHORIZATION : 4096
Liczba bajtów dla pola CONTENTTYPE : 4096
Liczba bajtów dla pola HOST : 256
Liczba bajtów dla pola COOKIE : 8192
Liczba bajtów dla pola BODY : 4096