Włączenie portalu autoryzacji na potrzeby SSL VPN

firmware 3.x SSL LDAP VPN active directory

 

Aby włączyć portal autoryzacji, który między innymi umożliwia działanie klienta Stormshield SSL VPN w trybie automatycznym, czy też usprawnienie pobierania konfiguracji OpenVPN dla urządzeń mobilnych, należy przejść do zakładki Użytkownicy -> Portal autoryzacji -> Portal autoryzacji.

W miejscu tym należy wskazać Interfejsy, na których ma nasłuchiwać nasz portal autoryzacji. Klikamy w Dodaj, a następnie z listy interfejsów wybieramy nasz interfejs OUT oraz wskazujemy profil External.

Jeżeli w kolumnie Domyślna metoda lub baza LDAP widzimy LDAP (none), jak na poniższym zrzucie ekranu to oznacza, że nie mamy podłączonej żadnej bazy użytkowników. Aby dowiedzieć się jak podłączyć lokalną bazę użytkowników, przejdź do instrukcji Tworzenie lokalnej bazy LDAP

Jeżeli poprawnie skonfigurowaliśmy portal autoryzacji to od teraz wpisując w pole przeglądarki poniższy adres to powinniśmy zobaczyć ekran logowania do portalu

Przydatne!

Domyślnie portal autoryzacji do działania wykorzystuje protokół HTTPS. Jeżeli w naszej sieci wykorzystujemy już ten protokół, np. udostępniamy serwer WWW to portal autoryzacji nam nie będzie się poprawnie wyświetlał. W związku z tym będziemy musieli zmienić portal dla portalu autoryzacji. Zmiany tej możemy dokonać rozwijając Zaawansowane w Użytkownicy -> Portal autoryzacji -> Portal autoryzacji

UWAGA

Firma DAGMA, dystrybutor rozwiązań STORMSHIELD w Polsce, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do materiałów i instrukcji produktów firm trzecich oraz możliwości ich integracji z rozwiązaniami firmy STORMSHIELD jednak nie odpowiada za świadczenie wsparcia technicznego dla tych produktów.

Usługa Active Directory nie jest produktem firmy STORMSHIELD.