Aktualizacja licencji na urządzeniu Stormshield

firmware 4.x Film Administracja

 

Licencję na urządzeniu Stormshield możemy zaktualizować na dwa sposoby:

  1. Sprawdzenie dostępności nowej licencji na urządzeniu.
  2. Import pliku licencyjnego do urządzania.

Sposób 1. Sprawdzenie dostępności nowej licencji na urządzeniu.

Jeżeli chcemy zaktualizować licencję z poziomu urządzenia to musimy przejść do sekcji Konfiguracja.

Następnie przechodzimy do zakładki Ustawienia systemowe -> Licencje. W pierwszej kolejności klikamy przyciski Sprawdzenia dostępności nowej licencji, co spowoduje wyszukanie nowej licencji. Następnie, by wyszukaną licencję aktywować, klikamy przycisk Aktywuj nową licencję.

Sposób 2. Import pliku licencyjnego do urządzania.

Plik licencyjny pobieramy ze strefy klienta (https://mystormshield.eu).

Po zalogowaniu w strefie klienta przechodzimy do menu Product -> Licenses -> Product management:

Następnie w otwartej zakładce wybieramy numer seryjny naszego zarejestrowanego urządzenia

Aby pobrać plik licencyjny klikamy w odnośnik reprezentowany naszym numerem seryjnym w sekcji License file:

Po wykonaniu powyższych czynności, logujemy się do naszego urządzenia. W zakładce Ustawienia systemowe -> Licencje importujemy pobrany wcześniej plik licencyjny