Problem z działaniem narzędzia Płatnik

firmware 4.x Administracja

 

Jeżeli podczas korzystania z narzędzia Płatnik występują problemy, a w logach urządzenia pojawia się komunikat „Possible buffer overflow in HTTP request” oznacza to, że komunikacja używa dłuższych adresów URL lub większych nagłówków http niż przewiduje to standard RFC.

W pierwszym kroku musimy przejść do zakładki Konfiguracja, gdzie będziemy wykonywali wszystkie zmiany.

Przechodzimy do zakładki Kontrola aplikacji -> Analiza protokołów, a następnie dla protokołu http na odpowiednim profilu (domyślnie na profilu 01) ustawiamy następujące wartości dla parametrów:

Długość URL (domena + ścieżka) :4096
Maksymalna długość dla parametru (po "?") :4096
Całkowita długość URL (URL + parametry) : 4096

Liczba bajtów dla pola AUTHORIZATION : 4096
Liczba bajtów dla pola CONTENTTYPE : 4096
Liczba bajtów dla pola HOST : 256
Liczba bajtów dla pola COOKIE : 8192
Liczba bajtów dla pola BODY : 4096