Podłączenie nowego urządzenia do konsoli Stormshield Management Center

firmware 4.x Film Centralne zarządzanie

 

Aby podłączyć nowe urządzenie do konsoli Stormshield Management Center (SMC) należy wykonać następujące kroki:

  • wygenerować plik .pack dla urządzenia z poziomu SMC,
  • zaimportować wcześniej utworzony plik .pack na urządzeniu.

W pierwszej kolejności logujemy się do konsoli SMC i przechodzimy do zakładki Konfiguracja -> Zapory i foldery i w wybranym przez nas folderze (domyślnie jest to folder My SMC) wybieramy opcję Utwórz zaporę:

W następnym kroku nadajemy nazwę dla podłączanego urządzenia (w naszym przykładzie będzie to urządzenie Alpha), upewniamy się, że opcja Generuj pakiet połączenia jest zaznaczona i klikamy Utwórz:

Jeżeli podłączane urządzenie jest już wdrożone produkcyjne to w następnym kroku wybieramy opcję Ta zapora jest już w trakcie implementacji (w przeciwnym wypadku wybieramy drugą opcję, która dodatkowo będzie od nas wymagała podania adresu publicznego urządzenia, maski oraz bramy):

Następnie wybieramy wersję firmware, która jest w tej chwili zainstalowana na urządzeniu, upewniamy się czy publiczny adres konsoli SMC jest prawidłowy i generujemy plik .pack dla urządzenia za pomocą przycisku Generuj i pobierz:

Po pobraniu wygenerowanego pliku logujemy się do urządzenia Stormshield (Alpha) i przechodzimy do sekcji Konfiguracja,

Następnie przechodzimy do Ustawienia systemowe -> Management Center i importujemy wcześniej pobrany plik .pack:

Po zaimportowaniu pliku zarówno urządzenie jak i konsola SMC powinny wyświetlić status połączenia. W przypadku poprawnego podłączenia urządzenia statusy powinny wyglądać następująco:

Po poprawnym podłączeniu, logowanie do urządzenia będzie mogło odbywać się za pośrednictwem konsoli SMC:

Podobne zagadnienia: