Zmiana modelu urządzenia EVA

firmware 4.x firmware 3.x Film Centralne zarządzanie

 

Film pokazuje w jaki sposób można zmienić model urządzenia pracującego w trybie Pay-As-You-Go (PAYG) na bazie hypervisora VMWare ESXi.

Dowiesz się co ta operacja zmienia oraz jakie są w tym zakresie dobre praktyki.