Podłączenie się do urządzenia za pomocą kabla konsolowego

firmware 4.x firmware 3.x Administracja

 

W celu nawiązania połączenia konsolowego podłączamy się do urządzenia poprzez kabel konsolowy. W przypadku modelu SN150 możemy do tego wykorzystać dołączony do zestawu przewód USB, który podłączamy do dedykowanego portu USB:

Po podłączeniu, system Windows powinien automatycznie wykryć sprzęt i zainstalować odpowiednie sterowniki – wymagane jest wówczas połączenie z Internetem.

Następnie weryfikujemy w menedżerze urządzeń pod jakim numerem portu COM urządzenie zostało dodane.

W kolejnym kroku przechodzimy do programu Putty i modyfikujemy konfigurację w następujący sposób:

 • wybieramy opcję „Serial”
 • wskazujemy port COM, który widnieje w menedżerze urządzeń (np. COM10)
 • zmieniamy parametr „Speed” na wartość odpowiadającą urządzeniu:
   
  • 115200
   Aktualna seria urządzeń:
   SN160, SN160W, SN210, SN210W, SN310, SN510, SN710, SN2100, SN3100, SN6100, SNi40
   Starsza seria urządzeń:
   SN150
    
  • 9600
   Aktualna seria urządzeń:
   SN910
   Starsza seria urządzeń:
   SN200, SN300, SN500, SN700, SN900, SN2000, SN3000, SN6000

Po kliknięciu w przycisk „Open” połączenie konsolowe zostanie nawiązane i będziemy mogli zarządzać urządzeniem z poziomu linii komend.