Przywrócenie ustawień fabrycznych z poziomu CLI

firmware 4.x firmware 3.x Administracja

 

Aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych na samym początku musimy podłączyć się do urządzenia za pomocą narzędzia PuTTy.

Przejdź do instrukcjiI

Następnie należy skorzystać z polecenia defaultconfig –f –r, co spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych bez wyświetlania komunikatów o błędach i wykona restart urządzenia.

Więcej o opcjach polecenia defautlconfig można przeczytać wywołując pomoc przy użyciu komendy defaultconfig –h.