Wdrożenie Stormshield Log Supervisor (SLS)

firmware 4.x firmware 3.x Logi i raportowanie Stormshield Log Supervisor (SLS)

 

UWAGA!

Narzędzie SLS jest płatne i do jego wdrożenia będzie wymagana licencja. Zgłoś się do swojego sprzedawcy w celu zakupu licencji lub otrzymania licencji próbnej. Do rejestracji produktu niezbędne będzie Serial Number zawarty w certyfikacie licencji.

1. Pobranie obrazu

Obraz maszyny wirtualnej SLS można pobrać po zalogowaniu się do portalu mystormshield.eu w sekcji Download:

2. Import maszyny

Na przykładzie Vmware ESXi, tworzymy nową maszynę i wybieramy pobrany plik OVA.

Po przejściu przez kreator należy zaczekać, aż maszyna się wdroży.

3. Dostęp do SLS

Po wdrożeniu maszyny wirtualnej, należy ją uruchomić

Jeżeli maszyna jest uruchomiona, można się dostać do niej przez przeglądarkę pod jej adresem IP.

Nie znasz adresu IP dla SLS? Sprawdź rozwiązywanie typowych problemów z SLS.

Domyślne poświadczenia do logowania przez przeglądarkę:

  • Username: admin
  • Password: changeme

4. Hardware Key

Po zalogowaniu do interfejsu SLS wymagany jest import pliku licencyjnego.

Plik licencyjny można pobrać dopiero po zarejestrowaniu produktu SLS. Do rejestracji niezbędny będzie Hardware Key. Należy go skopiować.

5. Rejestracja SLS w panelu mystormshield.eu

Aby przystąpić do rejestracji produktu SLS należy przejść do portalu mystromshield.eu i zalogować się do swojego konta.

5.1 Logowanie do portalu producenta

Logujemy się do portalu, który jest dostępny pod adresem https://mystormshield.eu/

Jeżeli jeszcze nie masz założonego konta wybierz opcję Create an account.

5.2 Rejestracja produktu

Przechodzimy do zakładki Register a product po lewej stronie, która znajduję się w sekcji Product.

5.3 Wybór produktu

Spośród wszystkich wyświetlonych produktów wybieramy Log Supervisor.

5.4 EULA

Aby przejść dalej akceptujemy umowę użytkownika końcowego (EULA).

5.5 Formularz rejestracji

W formularzu musimy wybrać z listy firmę na którą ma być zarejestrowane urządzenie SLS.

W polu Serial Number podajemy numer zawarty na certyfikacie licencji.

W polu Hardware Key podajemy nasz Hardware Key skopiowany z maszyny.

Ostatnie pole jest opcjonalne, zalecane jest podanie firmy DAGMA jako Reseller.

6. Pobranie licencji

Po zarejestrowaniu SLS na naszym koncie możemy pobrać plik licencyjny (.pak), z sekcji Product > Product management. Wybieramy odpowiednie urządzenie i pobieramy licencję.

7. Import licencji do SLS

Pobrany plik licencji importujemy do naszego SLS.

Jeżeli powyższy formularz się nie wyświetlił, rozwiń zakładkę Settings. Następnie wybierz System > SLS License

Kolejno wybierz opcję +Add License

Po imporcie licencji i kliknięciu Submit licencja będzie widoczna na liście (Settings > System > SLS license)