Wdrożenie Stormshield Log Supervisor (SLS)

firmware 4.x firmware 3.x Logi i raportowanie Stormshield Log Supervisor (SLS)

 

1. Pobranie obrazu

Obraz maszyny wirtualnej SLS można pobrać po zalogowaniu się do portalu mystormshield.eu w sekcji Download:

2. Import maszyny

Na przykładzie Vmware ESXi, tworzymy nową maszynę i wybieramy pobrany plik OVA.

Po przejściu przez kreator należy zaczekać, aż maszyna się wdroży.

3. Dostęp do SLS

Po wdrożeniu maszyny wirtualnej, należy ją uruchomić

Jeżeli maszyna jest uruchomiona, można się dostać do niej przez przeglądarkę pod jej adresem IP.

Nie znasz adresu IP dla SLS? Sprawdź rozwiązywanie typowych problemów z SLS.

Domyślne poświadczenia do logowania przez przeglądarkę:

  • Username: admin
  • Password: changeme

4. Hardware Key

Po zalogowaniu do interfejsu SLS wymagane jest uzyskanie licencji.

W tym celu należy skopiować Hardware Key.

W przypadku chęci przetestowania rozwiązania SLS prześlij Hardware Key na adres handel@dagma.pl

W przypadku chęci zakupu pełnej licencji SLS prześlij Hardware Key bezpośrednio do opiekuna handlowego/sprzedawcy.

UWAGA!

Licencja jest wydawana na konkretny Hardware Key. W przypadku migracji maszyny lub nowego wdrożenia wymagany jest ponowny kontakt z firmą Dagma i przepięcie licencji.

5. Rejestracja SLS w panelu mystormshield.eu

Po otrzymaniu potwierdzenia o zarejestrowanym Hardware Key, przystępujemy do rejestracji samego SLS w portalu mystormshield.

5.1 Logowanie do portalu producenta

Logujemy się do portalu, który jest dostępny pod adresem https://mystormshield.eu/

Jeżeli jeszcze nie masz założonego konta wybierz opcję Create an account.

5.2 Rejestracja produktu

Przechodzimy do zakładki Register a product po lewej stronie, która znajduję się w sekcji Product.

5.3 Wybór produktu

Spośród wszystkich wyświetlonych produktów wybieramy Log Supervisor.

5.4 EULA

Aby przejść dalej akceptujemy umowę użytkownika końcowego (EULA).

5.5 Formularz rejestracji

W formularzu musimy wybrać z listy firmę na którą ma być zarejestrowane urządzenie SLS.

W polu License key podajemy nasz Hardware Key.

Ostatnie pole jest opcjonalne, zalecane jest podanie firmy DAGMA jako Reseller.

6. Pobranie licencji

Po zarejestrowaniu SLS na naszym koncie możemy pobrać plik licencyjny (.pak), z sekcji Product > Product management. Wybieramy odpowiednie urządzenie i pobieramy licencję.

7. Import licencji do SLS

Pobrany plik licencji importujemy do naszego SLS.

Jeżeli powyższy formularz się nie wyświetlił, rozwiń zakładkę Settings. Następnie wybierz System > SLS License

Kolejno wybierz opcję +Add License

Po imporcie licencji i kliknięciu Submit licencja będzie widoczna na liście (Settings > System > SLS license)