Rozwiązywanie problemów przy wdrożeniu Stormshield Log Supervisor (SLS)

firmware 4.x firmware 3.x Logi i raportowanie Stormshield Log Supervisor (SLS)

 

Poniżej są zawarte typowe problemy i ich rozwiązania, które mogą wystąpić podczas wdrożenia narzędzia Stormshield Log Supervisor (SLS).

1. Nie wiem jaki adres IP ma mój SLS

Podczas wdrożenia nowej maszyny kreator hypervisora może poprosić o nadanie adresu IP, lub skonfigurowanie go w trybie DHCP. Może się zdarzyć, że kreator nie będzie o to pytał, wtedy maszyna powinna się wdrożyć domyślnie z oczekiwaniem na adres z serwera DHCP w sieci. Aby sprawdzić jaki adres ma SLS należy otworzyć okno maszyny i zalogować się domyślnymi poświadczeniami:

  • Stormshield login: li-admin
  • Password: changeme

Zwróć uwagę, że login do maszyny z poziomu linii poleceń i login do SLS z poziomu przeglądarki są różne. Są to dwa oddzielne logowania.

Po zalogowaniu powinieneś mieć widok jak na powyższym zrzucie.

Do sprawdzenia adresu IP wystarczy wpisać komendę: ip a

Jeżeli adres jest widoczny, powinna być możliwość dostania się do SLS przez przeglądarkę. Na powyższym przykładzie SLS będzie dostępny pod adresem https://192.168.69.18

2. Brak adresu IP/APIPA

Jeżeli jednak adres nie jest nadany lub wyświetla się adres z puli adresów APIPA (169.254.0.1 – 169.254.255.254), zmień ręcznie adres na maszynie. Po zalogowaniu się do obrazu wykonaj komendę: change-ip

UWAGA!

Wszystkie poniższe dane są tylko przykładowe, uzupełnij poszczególne okna swoją adresacją.

Wyświetli się okno odnośnie nadania nazwy maszynie:

Kolejno adres IP:

Maska podsieci:

Brama:

Serwer DNS:

Zapasowy serwer DNS:

Domena:

Po przejściu wszystkich kroków zostanie wyświetlony komunikat:

Zgodnie z komunikatem należy zrestartować maszynę. Można to zrobić za pomocą komendy: reboot

Aby się upewnić, że adres jest prawidłowo nadany sprawdź go zgodnie z punktem 1.