Zmiana klasyfikacji URL na klasyfikację dedykowaną dla polskiego rynku

firmware 4.x firmware 3.x Firewall i NAT URL Filtering

 

W celu zmiany klasyfikacji na bazę URL dedykowaną dla polskiego rynku logujemy się do urządzenia poprzez konsolę (tzw. CLI), gdzie za pomocą kilku komend dodamy polską klasyfikację URL. Do konsoli możemy zalogować się poprzez port SSH (22) za pomocą odpowiedniego oprogramowania (np. Putty).

Konfiguracja dostępu SSH do urządzenia Stormshield została opisana w artykule, który znajduje się w sekcji:

Dodanie polskiej klasyfikacji URL

W pierwszej kolejności uruchamiamy narzędzie Putty i logujemy się do urządzenia:

Po zalogowaniu do konsoli używamy wpisujemy kolejno poniższe polecenia:

setconf ~/ConfigFiles/object Host update.stormshield.pl 91.201.154.218,resolve=dynamic

setconf ~/ConfigFiles/autoupdate URLFiltering URL http://update.stormshield.pl/1

setconf ~/ConfigFiles/autoupdate URLFiltering URL1 http://update.stormshield.pl/1

setconf ~/ConfigFiles/autoupdate URLFiltering URL2 http://update.stormshield.pl/1

setconf ~/ConfigFiles/autoupdate URLFiltering URL3 http://update.stormshield.pl/1

setconf ~/ConfigFiles/autoupdate URLFiltering Secure 0

enobject

objectsync

autoupdate -f -t URLFiltering

Po wydaniu powyższych poleceń urządzenie Stormshield uzyska dostęp do bazy polskiego filtra URL.